Okončat ću te

Uvjeti prodaje

Vlasnik Okončat ću te trgovine je Okončat ću te, vl. Kristina Hlopec. Sklapanjem ugovora kupac pristaje na uvjete prodaje koji su ovdje navedeni. Trenutkom sklapanja ugovora smatra se trenutak u kojem kupac pristane na plaćanje i isporuku robe, to jest, trenutak kada kupac trgovcu dostavi sve potrebne podatke za potrebe ispostave ponude (na ovoj web stranici ili kontaktiranjem trgovca) čime se smatra da je kupac osviješten o sklapanju ugovora, to jest, o kupovini proizvoda i obvezi plaćanja istih.

Dostupni načini plaćanja i dostave, te sve informacije vezane uz njih, dostupni su na Načini dostave i plaćanja.

Trgovac nije u sustavu PDV-a te se na navedene cijene ne obračunava dodatan PDV. Sve cijene na web shopu podložne su promjenama. 

Zadržavamo pravo odbijanja narudžbe ako ju nismo u mogućnosti izvršiti, ako se kosi sa standardima naše kvalitete, ako je kupac neugodan u komunikaciji, ili ako je došlo do pogreške u opisu proizvoda i ostalim podacima o proizvodu dostupnima na web shopu, a o tome ćemo izričito obavijestiti kupca koristeći elektroničku adresu navedenu tokom narudžbe.

 

Rok isporuke:

Svi proizvodi izrađuju se prema narudžbi kupca te je rok izrade najkasnije 10 radnih dana od zaprimanja uplate kupca, osim ako kupac nije unaprijed obaviješten o drukčijem roku izrade putem web stranice trgovca ili nekim drugim načinom na kojeg kupac mora pristati.

U slučaju da kupac naruči dostavu putem dostupnih dostavnih službi, trgovac je dužan isporučiti robu dostavnoj službi u roku od 3 radna dana nakon izrade proizvoda. Za rok dostave odgovorne su navedene dostavne službe (Načini dostave i plaćanja) te trgovac nije u mogućnosti utjecati na njih.

Kupac je odgovaran za davanje točne adrese. U slučaju davanja netočne ili nepotpune adrese (poseban naglasak na stanovnike zgrada koji u adresu moraju uključiti prezime na ulazu u zgradu/portafonu/kasliću), kupac snosi trošak ponovne dostave.

Kupac je dužan pratiti pošiljku putem broja za praćenje ako je isti dostupan. U slučaju nepreuzimanja pošiljke, kupac snosi trošak ponovne dostave.

U slučaju da proizvod nije dostavljen kupcu u roku od 14 dana nakon što je roba isporučena dostavnoj službi, kupac će kontaktirati trgovca nakon čega će trgovac kontaktirati dostavljača. Mole se kupci da poštuju navedene rokove kako bi trgovac mogao pravovremeno reagirati.

 

Reklamacije:

Kupac je dužan pregledati robu prilikom preuzimanja, naknadne reklamacije ne uvažavamo osim ako nije očigledno kako se radi o propustu trgovca. Ako neki od naručenih proizvoda nedostaje u primljenoj narudžbi, kupac je to dužan primjetiti odmah prilikom preuzimanja i naknadna reklamacija neće biti moguća pošto je takav slučaj teško dokaziv.

U slučaju da je naručeni proizvod oštećen tokom dostave, kupac je dužan oštećenje reklamirati dostavnoj službi odmah prilikom preuzimanja.

U slučaju da imate potrebu reklamirati proizvod (a nadamo se da se to neće dogoditi), to možete učiniti tako da nas kontaktirate na e-mail adresu info@okoncatcute.eu. Na sve prigovore odgovaramo u roku 15 dana.

 

Napomena za plaćanje izravnim bankovnim prijenosom (transakcijski račun):

Rok izrade narudžbe počinje teći od dana kada je Vaša uplata vidljiva na našem računu.
Prihvaćamo samo transakcije unutar hrvatskih banaka i SEPA transakcije, ako ne poštujete ovu odluku za sve ostale transakcije naplaćujemo dodatnu naknadu shodnu naknadama banke (obično oko 10€). U ovom slučaju možete ili napraviti dodatnu uplatu na naš račun koristeći Hrv/SEPA transakciju ili možemo izvršiti povrat novaca umanjen za naknadu. Primjer ne-SEPA transfera za kojeg plaćate naknadu je i plaćanje putem banke Revolut.

 

Jednostrani raskid ugovora:

Prema Čl. 86. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ne ostvaruje pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču. Svi naši proizvodi izrađeni su prema narudžbi i specifikacijama potrošača te ne postoje kao fizički proizvod sve dok ih kupac prema željenim specifikacijama ne naruči, osim ako nije drukčije navedeno.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, članku 86., potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je
“3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču” (čl. 86.)
U Zakonu o zaštiti potrošača navedeno je kako:

“31. roba izrađena po specifikaciji potrošača je roba koja nije unaprijed proizvedena, već je izrađena na temelju individualnog izbora ili odluke potrošača” (čl. 4.)

Jednostrani raskid ugovora, ukoliko pravo na raskid nije ograničeno navedenim čl. 86. Zakona o zaštiti potrošača, moguć je 14 dana nakon zaprimanja pošiljke, osim ako pošiljka nije poslana dostavnom službom koja nije ponuđena od strane trgovca, a kupac ju je izričito tražio, pri čemu se rok od 14 dana za jednostrani raskid ugovora počinje računati od trenutka kada je trgovac naručene proizvode uručio određenoj dostavnoj službi.

Jednostrani raskid ugovora dostupan je jedino u slučaju da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj ambalaži s originalnim etiketama.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor putem elektroničke pošte poslane na adresu info@okoncatcute.eu putem niže navedenog obrasca kojeg je kupac dužan ispuniti točnim podacima. Jednostrani raskid ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka od 14 dana. U slučaju raskida ugovora, kupac je dužan vratiti proizvod trgovcu, a troškove povrata robe snosi kupac. Nakon primitka proizvoda (putem dostavne službe ili osobnom dostavom proizvoda od strane kupca na adresu sjedišta obrta, prema prijašnjem dogovoru), trgovac je dužan izvršiti povrat sredstava kupca u roku od 14 dana, ako je kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima: Okončat ću te, vl. Kristina Hlopec, info@okoncatcute.eu:

3. Ja __________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)____________, naručene/primljene dana _______________

– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

– datum.

 

“Okončat ću te” web stranica nije odgovorna za troškove koji nastaju korištenje elektroničke opreme dok je korisnik na ovoj stranici, niti za moguće troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove trećih strana na koje trgovac/vlasnik stranice ne može utjecati.

Svi podaci na ovoj stranici podložni su promjenama te je kupac dužan provjeriti stranicu za moguće promjene koje bi mogle utjecati na njegovo korištenje web stranice pošto trgovac/vlasnik stranice nije u mogućnosti obavijestiti svaku osobu o mogućim promjenama.

Uvjeti prodaje podložni su promjenama, no za kupca će uvijek vrijediti oni uvjeti koji su bili napisani u trenutku narudžbe. Kako bi kupac osigurao da su mu uvijek dostupni uvjeti prodaje na koje je pristao tokom kreiranja narudžbe, kupac može ispisati ovu stranicu na svoje računalo koristeći opciju ispisivanja i spremanja na svom pretraživaču.

 

Podaci o prodavaču (obrtu):
Okončat ću te, obrt za dizajn i proizvodnju, vl. Kristina Hlopec, Krašić 59, Krašić, 85445807587

 

Politika privatnosti

Na ovoj web stranici možete odbiti ili prihvatiti skupljanje kolačića za analitiku. Ti kolačići skupljaju se samo u svrhu analitike stranice te ne sadrže Vaše osobne podatke. Koristimo Google analitičke kolačiće koji nam pomažu da saznamo kako korisnici dolaze do nas i kako se kreću po našoj stranici u svrhu dodatnog unapređenje iskustva pretraživanja. Pomoću tih kolačića možemo vidjeti i neke osnovne demografske podatke (dobne skupine, regije i sl.) koji nam pomažu da saznamo prikazuje li se naša stranica našoj ciljanoj publici.

Osobne podatke koje ćete nam dati prilikom narudžbe (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail) ili kontaktiranja koristimo isključivo za potrebe izvršenja narudžbe i izdavanja računa te ih ne dijelimo ni sa kim, osim sa dostavnom službom onoliko koliko je potrebno da bi naručeni proizvodi uspješno došli do Vas. Ovi podaci čuvat će se na našim računima (fizički i na servisu za račune) te na web shopu u slučaju Vaše ponovne kupnje, kako bi Vam ubrzali proces.

Podatke sa Vaše kartice ne prikupljamo, njih samo dijelite sa odredišnom stranicom koja obrađuje plaćanje i mi nemamo pristup tim podacima.

Ako ste mlađi od 18 godina, molimo Vas da nam ne šaljete Vaše osobne podatke bez pristanka svojih roditelja ili skrbnika.

Naša stranica će Vas za kolačiće pitati samo jednom te će Vaš odabir spremiti. Ako želite promijeniti postavke kolačića, kliknite na ovaj gumb ispod.